Երանիներ

 

Եվ բազմությունը տեսնելով՝ Նա լեռը բարձրացավև երբ նստեց այնտեղ, աշակերտները եկան Նրա մոտ։ Եվ Իր բերանը բացելով՝ սովորեցնում էր նրանց և ասում․

«Երանի՜ հոգով աղքատներին, որովհետև նրանցն է երկնքի թագավորությունը:

Երանի՜ նրանց, որ ողբում են, որովհետև նրանք պիտի մխիթարվեն: 

Երանի՜ հեզերին, որովհետև նրանք երկիրը պիտի ժառանգեն: 

Երանի՜ նրանց, որ արդարության քաղցն ու ծարավն ունեն, որովհետև նրանք պիտի հագենան: 

Երանի՜ ողորմածներին, որովհետև նրանք ողորմություն պիտի գտնեն: 

Երանի՜ նրանց, որ հալածվում են արդարության համար, որովհետև նրանցն է երկնքի թագավորությունը: 

Երանի՜ ձեզ, երբ ձեզ նախատեն ու հալածեն և Իմ պատճառով ձեր մասին ստելով՝ ամեն տեսակ չար բան ասեն: 

Ցնծացե՛ք և ուրա՛խ եղեք, որ ձեր վարձատրությունը մեծ է երկնքի մեջ, քանի որ այսպես հալածեցին ձեզանից առաջ եղած մարգարեներին»:

Ավետարան ըստ Մատթեոսի 5.1-12